Difficoltà 3 Stelle - Problema 3-2


5 tagli di riga o di colonna e 3 Candidati Unici Nascosti.

Tecniche 1-5 <<<< Soluzione

 

  A B C D E F G H I
1   5   9     6    
2 2 8   6   4 9 3  
3 9 6     8        
4     7       5    
5 4 3   5       1  
6 6       7 2      
7 3       9        
8     8     3      
9   2           7  

 


Copyright 2013 Bernard GERVAIS, ecoledusudoku1.com