Difficoltà 3 Stelle - Problema 3-1


7 tagli di riga o di colonna e 2 Candidati Unici Nascosti.

Tecniche 1-5 <<<< Soluzione

 

  A B C D E F G H I
1 2   5   9       7
2           3     8
3         4     1  
4   5 4 2       8  
5       6     5 3  
6           1      
7     3 4         6
8 5   6     2 7    
9     1         9  

 


Copyright 2013 Bernard GERVAIS, ecoledusudoku1.com